brigády

Normostrana

Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), to odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Normostrana představuje mezinárodní uznávanou jednotku délky textů.

Normostrana se tradičně užívá například v oblasti překladatelství nebo publicistiky. Překladatel si účtuje cenu podle délky překladu, novinář dostane zadání na článek o určitém počtu normostran. Výše jeho honoráře za napsaný článek se stanovuje za normostranu. Student musí odevzdat odbornou práci o délce stanovené počtem normostran a tak dále. Překladatelé někdy účtují cenu podle počtu normostran výsledného překladu, nikoliv podle počtu stran originálu.

Před nástupem počítačů se počet normostran počítal podle počtu řádků a znaků na řádce psacího stroje. U elektronicky zpracovávaných textů lze ovšem počet normostran získat mnohem jednodušeji zobrazením počtu znaků celého textu včetně mezer a jejich vydělením číslem 1 800. Např. v aplikaci Microsoft Word jde o položku Počet znaků (včetně mezer) v menu Nástroje, ve verzi MS Word 2010 jde o položku Počet slov v kartě Revize, (totéž platí pro aplikaci OpenOffice.org Writer a jejího nástupce LibreOffice Writer), v programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument v podsekci Informace a v systému LaTeX pro sazbu textů tuto funkci vykonává balíček stdpage.

Na internetu můžete najít velké množství online služeb pro zjištění statistických údajů o textech (počet znaků bez mezer, včetně mezer, počet normostran atd).

Zdroj textu: cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana

FAQ

Vydělejte si

Práce přes Internet

Výhody práce přes Internet:

  • Práce doma nebo na cestách.
  • Volná pracovní doba, pracujete v době kdy jste nejvíc výkonní.
  • Nízké přímé náklady, šetříte za dopravu, nájem a vybavení kanceláře.
  • Možnost snížení životních nákladů. Můžete se odstěhovat do kraje nebo dokonce do země, kde jsou výrazně nižší životní náklady a přitom vydělávat stejně jako byste žili v hlavním městě.

S námi můžete vydělat psaním referátů, překládáním textů, korekturami textů, prodejem fotek.

práce, brigády na Intrenetu

© Copyright Brigády.net ( xn--brigdy-sta.net ). Designed by Hot Website Templates, podpora klavesnice.info, kontakt.

!-- #BeginLibraryItem "/Library/zaver.lbi" -->